40-45 (8) (1)
40-45 (11) (1)
40-45 (10) (1)
40-45 (7) (2)
40-45 (9) (1)
40-45 (12) (1)
מציאות מדומה , המלמדת על כל ט”ל מלאכות שבת לפי גמרא וראשונים.
כל משתתף מקבל משקפת מיוחדת ושלט משוכלל המזהה את תנועת היד ובכך הוא שותף פעיל בעשיית המלאכות פעילות לכל המשפחה 
נחרוש נזרע נקצור נעמר נבקר בגורן כדי לאות איך דשים את החיטים
נזרה נברור נטחן נלוש נאפה פת נגזוז צמר
נלבן אותו במים ננפץ את הצמר נכין פחמים נבעיר אותם נבשל את הסממנים ונצבע את הצמר נטווה חוטים נארוג אותם במכונת האריגה ונגלה מהם שתי בתי נירין ואיך הם עובדים
נתפור שני בדים יחד נקרע על מנת לתפור  נצוד צבי נפשיט את עורו נעבד את עורו נחליק אותו כדי להפוך אותו לקלף שנח לכתיבה
נשרטט נחתך לפי מידה נכתוב עם קולמוס ממש כמו סופר סת”ם נסתור מבנה ואחריך כך נבנה מבנה טוב יותר
נגלה מה היא מלאכת מכה בפטיש ומהי מלאכת הוצאה 

"לחזות בנעם השם"