40-45 (8) (1)
40-45 (11) (1)
40-45 (10) (1)
40-45 (7) (2)
40-45 (9) (1)
40-45 (12) (1)
בניית המשכן במדבר בעצמכם
מציאות מדומה , המלמדת על תהליך בניית המשכן לפי גמרא מדרשים ושיטות הראשונים.
כל משתתף מקבל משקפת מיוחדת ושלט משוכלל המזהה את תנועת היד ובכך הוא שותף פעיל בבניית המשכן פעילות לכל המשפחה  תבנו בעצמכם את חצר המשכן,
האדנים עמודי החצר נבנה את אהל מועד,
תחברו את אדני הכסף וטבעת הזהב לחיזוק.
נלמד על יריעות המשכן ונחבר אותם בעזרת קרסי הזהב, נבנה את ארון הברית,
ותזכו ליצור את הכפורת עם הכרובים בעזרת פטיש
נלמד על חלקי שלחן לחם הפנים, נזכה לעזור לכהן להחליף לחמים, נלמד על חלקי המנורה וגם נדליק את נרותיה.
נגלה כמה חלקים היו למזבח הפנימי ונעזור לכהן להקטיר קטורת.
נלמד על הכיור וחלקיו, נעזור לכהן לקיים מצוות קידוש ידיים ורגליים.
כמובן שנלמד איך הרכיבו את מזבח החיצון ואיך העבירו את כלי המשכן.

"לחזות בנעם השם"