40-45 (8) (1)
40-45 (11) (1)
40-45 (10) (1)
40-45 (7) (2)
40-45 (9) (1)
40-45 (12) (1)
נגן וידאו

לצאת ממצרים בעצמכם 

במיצג זה נקיים את דברי רבן גמליאל בהידור!
“רבן גמליאל היה אומר: “בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים”
באמצעות המשקפי מציאות מדומה נחזור בזמן לתקופת שיעבוד מצרים
נחווה חלק מהעבודות הפרך שהשתעבדו בני ישראל
נשוט בנילוס ונראה דגים
ננסה להוציא את מטה משה התקוע באדמה, ונראה שחקוקים עליו עשרת המכות.
נגיע לארמון פרעה ושם נהפוך את המטה לנחש
נכה ביאור והוא יהפוך לדם, ונגלה איך בני ישראל התעשרו ממכת דם.
נראה מקרוב את הצפרדע הגדולה שיוצאים ממנה המון צפרדעים קטנות.
נהפוך את חולות מצרים לכינים.
במכת ערוב נתקרב לחיות שרודפות אחרי המצרים, ולנו לא יעשו דבר.
נשליך את פיח הכבשן לשמיים וכאשר יגע בבשר המצרים יהפוך לשחין
נשמע את הברד יורד מהשמים ושובר את עצי מצרים ונראה את האש בתוכו מתפשטת כאשר נשבר הברד
נראה את ההפתעה שהיתה למצרים כאשר רצו לשמור ולאכול מהארבה
ועוד המון חוויות מרתקות ומרגשות הכל לפי חז”ל

"לחזות בנעם השם"