מציאות מדומה לפי חז”ל 

מה זה מציאות מדומה?

המייצגים שלנו

לצאת ממצרים בעצמכן

בניית המשכן במדבר בעצמכם

ט”ל מלאכות שבת בעצמכם

 

 

הרב הראשי לישראל דוד לאו מציאות מדומה

מציאות מדומה לציבור הדתי חרדי